For levering av avfall hooklift beholdere har du 4 soner å velge mellom:
Sone 1 – 2000 Euro / lastebillass Belgia, Luxembourg, Frankrike avdelinger:
2, 8, 10, 27, 51, 52, 54, 55 ,57, 59, 60, 62, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Sone 2 – 2600 Euro / lastebillass Sveits, Frankrike avdelinger:
1, 3, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 61, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 85, 86, 89
Sone 3 – 3200 Euro / lastebillass Frankrike avdelinger:
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 48, 64, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 87
Sone 4 – 3000 Euros / lastebillass Scandinavia region – Norge (sør av landet), Sverige, Danmark
Levering betingelse av containere: 4 eller 6 containere maksimalt per hvert lastebillass

contact@ibenne.com

"IBENNE" , ”EBENNE”- registered trademarks of Volga group
«Volga LDA»
Statutory fund 500 000 euros
Rua dos Murças, nº 15, 1º andar
9000-058 Funchal, Madeira,
Portugal
VAT №: 511 136 609